Vliv radonu při měření v podzemí

Srovnávací měření Ḣ*(10) a koncentrace dceřinných produktů radonu v podzemí (40 m pod povrchem) v závislosti na činnosti vzduchotechniky. Po vypnutí vzduchotechniky v 17 h je možno pozorovat postupný nárůst koncentrace radonu i hodnoty Ḣ*(10) a to až do 6 hod ranní, kdy vzduchotechnika byla opět zapnuta.