Radiace na hladině Baltského moře

Průběh Ḣ*(10) na hladině Baltského moře na dřevěném molu nedaleko od břehu vykazuje velmi nízkou hodnotu terestriální složky 6,7 nSv/h zatímco kosmická složka zůstává beze změny. Voda se totiž vyznačuje nízkou koncentrací primordiálních radionuklidů oproti pevnině, mořská voda má vyšší koncentrací oproti sladké vodě.

HammerHead HH, Wooden Jetty, Baltic Coast