Pokles terestriální složky nízko nad terénem

HammerHead HH je námětem pro realizaci přesných experimentálních měření pro hlubší studium přírodní radiace a pro ocenění vlivů na člověka v důsledku i jeho technického rozvoje a průmyslové činnosti.

Výškový profil terestriální složky Ḣ*(10) nad volným terénem je možno stanovit díky citlivosti a stabilitě HH. Pro dosažení 1% nejistoty měření Ḣ*(10) je minimální doba měření 5 minut při pozadí od terestriální složky 70 nSv/h. Kvalita měření je omezena fluktuacemi terestriální složky pozadí (vliv radonu) neboť přístrojová chyba HH je i při velmi nízkém pozadí zanedbatelná.