Radiace při letu letadlem

Odezva HammerHead HH pro Ḣ*(10)cosmic v závislosti na nadmořské výšce změřená v průběhu klesání letadla Airbus A319 z letové hladiny 12 km je ve shodě s hodnotami ze software Expacs, (RGRTA, Japan Atomic Energy Agency)  který se používá pro výpočty efektivní dávky a Ḣ*(10) od kosmického záření v atmosféře. Měření bylo prováděno v roce 2015 na trase Praha – Paříž ve spolupráci s Oddělením dozimetrie záření ÚJF AV ČR .