Vliv radonu v terénu při dešti

Terestriální složka Ḣ*(10) při dešti na rozdíl od kosmické složky kolísá v důsledku prostorového rozložení radonu, přesněji  jeho dceřiných produktů emitujících záření gama. Pokles barometrického tlaku při změně počasí způsobí vyvěrání půdního radonu, který může být větrem odfouknut mimo původní místo vyvěrání. Při dešti potom dochází ke zkoncentrování radionuklidů obsažených v atmosféře do přízemních vrstev.