Měření terestriální složky záření

HammerHead HH je nástroj pro hlubší studium gama radiace v životním prostředí. Vysoká citlivost a nízká přístrojová chyba, umožňuje přesně  a rychle měřit i velmi nízké hodnoty Ḣ*(10). Originální časově energetická analýza signálu umožňuje rozlišit příspěvek terestriální složky k Ḣ*(10) od kosmického záření. Prezentované výsledky měření jsou ukázkou možností dozimetrické sondy HammerHead HH. Byly získány v průběhu tříletého testování v různých podmínkách s více sondami.

HammerHead HH