Radiace v pražském metru

Již krátké měření Ḣ*(10) v hloubce 43 m pod povrchem ukáže, že v podzemí kosmická složka výrazně klesá. Na stanici pražského metra Hradčanská lze naměřit průměrnou hodnotu 1,2 nSv/h. Výrazně vyšší terestriální složka 123 nSv/h v podzemní stanici je dána zejména primordiálními radionuklidy obsaženými v dlažbě z žuly slezské, kozárovické, hudčické a paštické (sloupy a ostění jsou „jen“ z mramoru a vápence).