Měření kosmické složky radiace

HammerHead HH umožňuje při měření na zemském povrchu ocenit i příspěvek sekundární složky kosmického záření k Ḣ*(10) a to na základě originální časově energetické analýzy signálu. Interpretace výsledků měření kosmického záření je však podstatně složitější. Sekundární složka kosmického záření dopadající na zemský povrch je složena z mionů, protonů a dalších částic s širokým rozsahem energií. Naměřenou hodnotu Ḣ*(10)cosmic je proto nutno chápat jako ocenění příspěvku kosmického záření k Ḣ*(10) bez zahrnutí vlivu neutronů, protože HammerHead HH má malou citlivost na neutrony.

Velikost sekundární složky kosmického záření závisí na nadmořské výšce a poloze na zemském povrchu. Na volném prostranství  při nadmořské výšce 180 m.n.m. činí příspěvek k Ḣ*(10) v České republice asi 29 nSv/h (bez neutronů). HammerHead HH umožňuje sledovat pokles Ḣ*(10)cosmic uvnitř budov oproti volnému prostoru, ke kterému dochází v důsledku zeslabení kosmického záření v železobetonových stropech a stěnách budovy. Zde je pozorovatelný odlišný trend pro terestriální složku, která v místnostech uvnitř budovy naopak vzrůstá a to v důsledku radioaktivity materiálů podlahy, stěn a stropu. Kosmická složka v budově pak klesá s počtem podlaží nad místem měření, resp. tloušťkou materiálu stropů.

HammerHead HH dokáže sledovat kosmicku složku i při průjezdu tunelů autem, nicméně vzhledem k řídkému statistickému projevu kosmického záření je nutno měření považovat za rychlý informativní odhad.