Radiace při procházce Pražským hradem

Průběh Ḣ*(10) v městských aglomeracích je ovlivněn materiálem povrchu silnic, chodníků, materiálem a rozložením budov. Měření Ḣ*(10) při procházce Pražským hradem a Karlově mostu naznačí lokální rozdíly, mírně zvýšenou radiaci je možno pozorovat u vydlážděných ploch, např. na 3. hradním nádvoří se jedná o tiskou žulu s vyšším obsahem primordiálních radionuklidů.