Kontakt

HHtec Association

volně sdružuje osoby se zájmem o precizní měření v oblasti ionizujícího záření. Zajímáme se o měření „dávkového příkonu“ Ḣ*(10), vyhledávání míst s abnormálně nízkým nebo vysokým přírodním pozadím, vyhledávání radiačních anomálií, stanovení 2D nebo 3D rozložení Ḣ*(10) v terénu i budovách, sledování časových změn Ḣ*(10), stanovení „průstřelů“ ve stínění. Možnost konzultací, přednášek s praktickými ukázkami z měření z různých míst.

Více informací je možno získat na: info@hhtec.eu

HammerHead HH: Příprava pro měření radiace za letu, letiště Mladá Boleslav, 2017

Copyright © 2017

Chráněno autorským zákonem.
Při kopírování textů, obrázků, nebo jiného obsahu z www.hhtec.eu je nutno řídit se autorským zákonem České republiky, zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, v platném znění.

Volné užití textů, obrázků nebo jiného obsahu z www.hhtec.eu pro osobní potřebu je možné v souladu s § 30 autorského zákona. Pro nekomerční účely pouze s předchozím písemným souhlasem.

Citování textů, obrázků, nebo jiného obsahu z www.hhtec.eu je možné v souladu s § 31 autorského zákona. Při užití nebo citování textů, obrázků nebo jiného obsahu z www.hhtec.eu, je nutno uvádět odkaz:
HammerHead HH, měřidlo příkonu prostorového dávkového ekvivalentu, výrobce HHtec, www.hhtec.eu“ nebo ve zkrácené formě:  „HammerHead HH, www.hhtec.eu“.

Prohlášení k závaznosti informací na tomto webu
Veškeré údaje na www.hhtec.eu jsou pouze informativního charakteru, nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy ani jakýmkoliv jiným právním jednáním, a to bez ohledu na jejich obsah či označení.

Veškeré údaje na www.hhtec.eu jsou tedy výhradně  právně nezávazné informativní sdělení, i pokud tak není zvlášť označeno.