Radiace při průjezdu tunelem

Měření Ḣ*(10) při průjezdu automobilu pražskými tunely Blanka a Strahovským tunelem  rychlostí cca 40 km/h napoví, že terestriální složka uvnitř tunelů je dána nasycenou vrstvou železobetonového ostění vnitřní stěny tunelu