Měření projevů radonu v budově

HammerHead HH umožňuje stanovit příspěvek dceřiných produktů radonu emitujících záření gama k terestriální složce Ḣ*(10), resp. k zevnímu ozáření osob. Měření je založeno na sledování malých dynamických změn Ḣ*(10) v důsledku změny koncentrace dceřiných produktů radonu v prostoru, např. při dešti nebo při jejich hromadění v nevětrané místnosti s následným vyvětráním.

Radon, resp. jeho dceřinné produkty emitující záření gama přispívají nejenom k vnitřnímu ozáření osob při vdechnutí, ale i k zevnímu ozáření zejména ve špatně větraných místnostech starších budov. Fluktuace terestriální složky Ḣ*(10) v průběhu týdne odpovídají pracovnímu režimu v kanceláři, kdy vždy po ranním vyvětrání dochází k opakovanému poklesu. Lze však pozorovat pozvolnější pokles Ḣ*(10) než by odpovídalo míře větrání, což je způsobeno tím, že produkty radonu jsou nejenom rozptýleny ve vzduchu, ale můžou i ulpívat na povrchu předmětů a stěn v místnosti. Víkendový nárůst Ḣ*(10) při hromadění dceřiných produktů radonu může pak činit až 20 – 35 nSv/h (krátké maximum počátku je způsobeno manipulací se zdrojem záření v jiné místnosti).