Měření radioaktivity v terénu

Radioaktivita v životním prostředí – měření záření gama – měření dávkového příkonu – měření příkonu dávkového ekvivalentu Ḣ*(10 )

Měření příkonu dávkového ekvivalentu Ḣ*(10 ) při pěší procházce terénem poskytne rychlou informaci o vlivu podloží na terestriální složku radiace. Kamenivo na cestě může výrazně přispět ke zvýšení radiačního pozadí, naopak na rozhraní břehu a vodní hladiny terestriální složka přírodní radiace klesá na velmi nízké hodnoty (jezero Barbora, Oldřichov u Teplic).