Radiace se zvyšující se tloušťkou betonu

Závislost terestriální a kosmické složky Ḣ*(10) na tloušťce betonu lze získat např. vrstvením betonových obrubníků o tloušťce 80 mm a hustotě 1950 kg/m3 nad HH.

Terestriální složka Ḣ*(10) nejprve narůstá, při tloušťce betonu nad 160 mm dochází k její saturaci. Nárůst je dán zvyšujícím se množstvím primordiálních radionuklidů (uran, thorium, draslík K-40) ve vrstvě betonu. Saturace souvisí se samoabsorpcí záření gama, která nastává od jisté tloušťky betonu. Z tohoto důvodu např. terestriální složka radiace v tunelech je odvislá spíše od radiace betonového ostění než od radiace okolní horniny.

Kosmická složka Ḣ*(10) naopak s tloušťkou betonu klesá.  S efektem postupného zeslabení kosmické složky záření se můžeme setkat u více poschoďových budov s betonovými stropy.

Pozn: Betonové desky lze nahradit deskami ze železa nebo olova, měření lze provádět v místě s nízkým terestriálním pozadím.