Nízké radiační pozadí v lomu na těžbu hadce

 

Stacionární měření v lomu, kde se dříve těžil hadec (serpentinit) ukazuje, že i na zemském povrchu lze nalézt lokality s nízkou terestriální složkou. Hadec patří mezi horniny s nízkým obsahem primordiálních radionuklidů (K-40, Th-232, U-238, Ra-226).