Radiace uvnitř domu

HammerHead HH umožňuje při pochůzce rodinným domem provést kontinuální měření gama radiace  se záznamem hodnot v 1 s intervalech. Tím lze získat rychlou informaci o lokálních maximech a optimalizovat výběr měřících míst pro umístění měřidla. Ve vybraných místech lze pak provést přesné stacionární měření terestriální složky Ḣ*(10), kdy po 10 s měření relativní nejistota měření typu A (statistika) je lepší jak 5 %, po cca 300 s měření pak lepší jak 1 %. Současně lze ocenit i kosmickou složku záření (bez neutronů), která závisí na tloušťce a materiálu stropů.

HammerHead HH: Radiation in a Vaclavice house

 

Při dlouhodobém měření v jednom místě lze změřit vliv dceřinných produktů radodů, emitujících záření gama na Ḣ*(10), viz http://www.hhtec.eu/hammer/mereni/h-x-radon/