HammerHead HH

Měřidlo pro přesné měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) záření gama a X, s vysokou citlivostí, širokým rozsahem měření, rychlou odezvou a dlouhodobou stabilitou.

Při měření na zemském povrchu umožňuje stanovení  terestriální složky záření Ḣ*(10)terr  a kvalifikovaný odhad Ḣ*(10)cosmic od sekundární složky kosmického záření tvořené miony, piony, protony a fotony (bez neutronů).

Umožňuje mapování Ḣ*(10) ve stacionárních polích záření, sledování dynamických změn, měření přechodových dějů, zjišťování průstřelů ve stínění, provádění citlivých měření Ḣ*(10) na zvýšeném pozadí, nízkopozaďových měření či měření Ḣ*(10) v havarijních podmínkách.

Měřidlo je určeno pro použití v terénu i laboratoři, pro stacionární,  pochůzková i mobilní měření v autě nebo letadle, měření pod vodou. Možnost až 30 denního autonomního provozu s úplným záznamem dat v intervalu 1 ms.

 • Rozsah měření Ḣ*(10):    5 nSv/h to 30 mSv/h (opt. 10 Sv/h)
 • Energetický rozsah:         40 keV to 8 MeV (pro fotony)
 • Úhlová závislost:              -135° … + 135°
 • Teplotní rozsah:                -25 … +50 °C
 • Citlivost měření:                1 nSv/h
 • Přetížitelnost:                    min. 30 Sv/h
  • Režim měřen:               bez vlivu mrtvé doby
 • Rychlá odezva Ḣ*(10):     <3 ms při skokové změně o >4 dekády
 • Měřící interval:                 1 s (optional 1 ms, 10 ms, 100 ms)
 • Malé rozměry:                  ø 80 mm x 320 mm
 • Malá hmotnost:                1.6 kg
 • Nejistota měření typu A:   ± 1 %, při době měření >300 s
                                           ± 5 %, při době měření >10 s
                                           ± 10 %, při době měření >2 s
  (pro 1sigma, při měření pozadí Ḣ*(10)terrestrial = 70 nSv/h)
HammerHead HH: Silsersee 1796 m.a.s.l., frozen alpine lake, Maloja, Engading, Switzerland

HammerHead HH je určen pro stanovení Ḣ*(10) v terénu i v laboratoři, vyznačuje se malými rozměry a nízkou hmotností. Umožňuje provádět precizní stacionární měření Ḣ*(10), lze použít jako přenosný přístroj při pěší pochůzce, pojezdu autem, při letu balónem nebo letadlem. Lze připevnit na pevný držák, stativ, zavěsit na lanko, vložit do batůžku. Lze provozovat on-line s tabletem, ntb nebo autonomně v režimu off-line s napájením z baterie a ukládáním dat na paměťovou kartu. Lze doplnit o podvodní pouzdro pro měření pod vodou.

Základní měřící interval je 1 s, vlastní přístrojová chyba je velmi nízká, nejistota měření je proto určována především statistickým charakterem detekovaného záření. Měření lze provádět i v menších časových intervalech 1 ms, 10 ms nebo 100 ms.

Při měření na zemském povrchu umožňuje HammerHead HH stanovit  terestriální složku Ḣ*(10)terr a kvalifikovaně odhadnout Ḣ*(10)cosmic od sekundární složky kosmického záření tvořené miony, piony, protony, fotony (bez neutronů).

HammerHead HH byl navržen tak, aby naměřená hodnota co nejlépe odpovídala fyzikální definici Ḣ*(10) a aby byla splněna i přísnější kritéria než požaduje norma IEC 60846  pro měřiče příkonu prostorového dávkového ekvivalentu. Časový integrál Ḣ*(10) – prostorový dávkový ekvivalent H*(10) je přitom veličinou, která umožňuje přímo ohodnotit míru biologických účinků osob, pokud by setrvávaly v místě měření a byli vystaveni zevnímu ozáření pronikavého záření gama, X. Splnění přísných požadavků na energetickou a směrovou závislost, dlouhodobou stabilitu, citlivost měření a odolnost vůči vnějším vlivům bylo dosaženo originálním technickým řešením a pečlivým výběrem jednotlivých komponent.

HammerHead HH lze využít na pracovištích se zdroji záření i pro měření v životním prostředí. Umožňuje analýzu radiační situace na základě monitorování Ḣ*(10) v krátkodobém  i dlouhodobém časovém horizontu, sledovat dynamiku malých a/nebo rychlých změn  Ḣ*(10), lokalizovat přírodní anomálie, průstřely ve stínění zdrojů záření gama.

HammerHead HH umožňuje provádět přesné prostorové mapování Ḣ*(10), použít pro vyhledávání ztraceného zářiče na různých úrovních pozadí. Díky rozlišení lepšímu jak 1 nSv/h při stanovení Ḣ*(10) je použitelný pro důkazy optimalizace stínění, hodnocení vlivu používání zdrojů záření gama na pracovišti i v jeho na okolí.

V terénu umožňuje sledovat nárůst Ḣ*(10) v důsledku spadu či úniku radioaktivity do ovzduší, nebo dynamiku malých změn Ḣ*(10) vyvolanou změnou koncentrace dceřiných produktů radonu emitujících záření gama.

Velmi rychlá odezva, nulová mrtvá doba a dynamický rozsah měření jej navíc předurčují i pro analýzu rychlých přechodových a periodických dějů v nestacionárních fotonových polích.

HammerHead HH umožňuje studium hlubších zákonitostí přirozené radioaktivity záření gama v různých prostředích.

Při rozlišení terestriální a kosmické složky lze sledovat průběh Ḣ*(10) v terénu a uvnitř budov, zabývat se vlivem podloží, tvaru terénu, městské zástavby, vlivem meteorologických faktorů jako barometrický tlak, vlhkost, bouřková fronta, déšť, sněžení, vítr,  oblačnost, mlha, prašnost v ovzduší, vzdálený spad, výška sněhové pokrývky. Je možno sledovat závislost Ḣ*(10) na nadmořské výšce terénu nebo při  letu v balónu či v letadle.

Umožňuje měřit příspěvek k zevnímu ozáření od dceřiných produktů radonu (emitujících záření gama) při jejich hromadění v místnostech nebo mapovat prostorové rozložení fotonových polí s nízkým gradientem Ḣ*(10), vytváření 2D nebo 3D map průběhu   Ḣ*(10) v pobytových místnostech, laboratořích, terénu, atd.

Je vhodný i pro provádění nízkopozaďových měření v terénu, na vodní hladině, v tunelech, jeskyních, solných dolech.

Copyright © 2020 www.hhtec.eu