More about H*(10)

HammeHead HH je měřidlo, které lze kalibrovat na různé fyzikální veličiny používané v dozimetrii a radiační ochraně.

Pro běžné účely se nejvhodnější veličinou jeví prostorový dávkový ekvivalent H*(10), resp. jeho časový integrál – příkon prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10). Jedná se o fyzikální veličinu, kterou lze při zevním ozáření pronikavým ionizujícím zářením (gama) použít k ohodnocení biologických účinků  záření na člověka. Změříme-li-li hodnotu Ḣ*(10) v nějakém místě, např. na volném prostranství, lze potom z doby t pobytu osob v tomto místě stanovit H*(10) prostým součinem:

H*(10) = Ḣ*(10) . t

Zjištěná hodnota H*(10) potom přímo umožňuje stanovit míru závažnosti ozáření osob, více např. na: Radiobiologie/Radiační ochrana/ Efektivní dávka a prostorový dávkový ekvivalent