Úvodem

HammerHead HH je přesný měřič příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) záření gama a X v rozsahu hodnot od 5 nSv/h do 10 mSv/h, resp. volitelně až do 10 Sv/h. Je charakteristický vysokou citlivostí a stabilitou, velmi rychlou odezvou, širokou energetickou závislostí pro fotony od 50 keV do 8 MeV.

HammerHead HH: Silsersee 1796 m.a.s.l., frozen alpine lake, Maloja, Engading, Switzerland

HammerHead HH je určen pro stanovení Ḣ*(10) v terénu i v laboratoři, vyznačuje se malými rozměry a nízkou hmotností. Umožňuje provádět precizní stacionární měření Ḣ*(10), lze použít jako přenosný přístroj při pěší pochůzce, pojezdu autem, při letu balónem nebo letadlem. Lze připevnit na pevný držák, stativ, zavěsit na lanko, vložit do batůžku, doplnit o GPS. Má možnost   i autonomního provozu při dlouhodobém záznamu hodnot. Lze doplnit o podvodní pouzdro pro měření Ḣ*(10) pod vodou.

Základní měřící interval je 1 s, vlastní přístrojová chyba je velmi nízká, nejistota měření je proto určována především statistickým charakterem detekovaného záření. Měření lze provádět i v intervalech 10 ms nebo 100 ms.

Při měření na zemském povrchu umožňuje HammerHead HH odlišit terestriální složku Ḣ*(10) od kosmického záření, resp. i  ocenit příspěvek kosmického záření.

HammerHead HH byl navržen tak, aby naměřená hodnota co nejlépe odpovídala fyzikální definici Ḣ*(10) a aby byla splněna i přísnější kritéria než požaduje norma IEC 60846  pro měřiče příkonu prostorového dávkového ekvivalentu. Časový integrál Ḣ*(10) – prostorový dávkový ekvivalent H*(10) je přitom veličinou, která umožňuje přímo ohodnotit míru biologických účinků osob, pokud by setrvávaly v měřeném radiačním poli. Splnění přísných požadavků na energetickou a směrovou závislost, dlouhodobou stabilitu, citlivost měření a odolnost vůči vnějším vlivům je dosaženo originálním technickým řešením a pečlivým výběrem jednotlivých komponent.

HammerHead HH lze využít na pracovištích se zdroji záření i pro měření v životním prostředí. Umožňuje analýzu radiační situace na základě monitorování Ḣ*(10) v krátkodobém  i dlouhodobém časovém horizontu, sledovat dynamiku malých a/nebo rychlých změn  Ḣ*(10), lokalizovat přírodní anomálie, průstřely ve stínění zdrojů záření gama.

Umožňuje provádět přesné prostorové mapování Ḣ*(10), použít pro vyhledávání ztraceného zářiče na různých úrovních pozadí.

Díky rozlišení lepšímu jak 1 nSv/h při stanovení Ḣ*(10) je použitelný pro důkazy optimalizace stínění, hodnocení vlivu používání zdrojů záření gama na pracovišti i v jeho na okolí.

V terénu umožňuje sledovat nárůst Ḣ*(10) v důsledku spadu či úniku radioaktivity do ovzduší, nebo dynamiku malých změn Ḣ*(10) vyvolanou změnou koncentrace dceřiných produktů radonu emitujících záření gama.

Velmi rychlá odezva, nulová mrtvá doba a dynamický rozsah měření jej navíc předurčují i pro analýzu rychlých přechodových a periodických dějů v nestacionárních fotonových polích.

HammerHead HH umožňuje studium hlubších zákonitostí přirozené radioaktivity záření gama v různých prostředích.

Při rozlišení terestriální a kosmické složky lze sledovat průběh Ḣ*(10) v terénu a uvnitř budov, zabývat se vlivem podloží, tvaru terénu, městské zástavby, vlivem meteorologických faktorů jako barometrický tlak, vlhkost, bouřková fronta, déšť, sněžení, vítr,  oblačnost, mlha, prašnost v ovzduší, vzdálený spad, výška sněhové pokrývky. Je možno sledovat závislost Ḣ*(10) na nadmořské výšce terénu nebo při  letu v balónu či v letadle.

Umožňuje měřit příspěvek k zevnímu ozáření od dceřiných produktů radonu (emitujících záření gama) při jejich hromadění v místnostech nebo mapovat prostorové rozložení fotonových polí s nízkým gradientem Ḣ*(10). 

Je vhodný i pro provádění nízkopozaďových měření v terénu, na vodní hladině, v tunelech, jeskyních, solných dolech.

Měření gama záření