HammerHead HH, Cobbled Area of a Summer AmphitheaterHammerHead HH je vysoce citlivý měřič příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) záření gama a rentgenovského záření. Primárně je určen pro stacionární měření Ḣ*(10) nicméně vzhledem k malým rozměrům, nízké hmotnosti lze použít s tabletem jako přenosný přístroj při pěší pochůzce, pojezdu autem, při letu balónem nebo letadlem. Lze umístit na stativ, zavěsit na lanko, doplnit o externí dataloger (16 GB pro 3 měsíční záznam) nebo GPS lokátorem. Při použití podvodního pouzdra lze použít pro měření Ḣ*(10)  pod vodou v různých hloubkách.

HammerHead HH je v základním provedení určen pro precizní stanovení Ḣ*(10) v terénu i laboratoři od hodnoty 5 nSv/h velmi nízkého pozadí do 200 mSv/h při práci se zdroji záření. Základní měřící interval je 1 s, rychlé děje však lze paralelně měřit v intervalech 1 ms, 10 ms, 100 ms.

Splnění přísných požadavků na energetickou a směrovou závislost, dlouhodobou stabilitu, citlivost měření a odolnost vůči vnějším vlivům je dosaženo originálním technickým řešením a pečlivým výběrem komponent.

Dosahovaná citlivost (<1 nSv/h) a stabilita (<10 nSv/h/rok) při měření Ḣ*(10) umožňuje využívat HammerHead HH při studiu hlubších zákonitostí přirozené i umělé radioaktivity v prostředí. Je možno provádět krátkodobá i dlouhodobá sledování Ḣ*(10), zabývat se vlivem podloží, tvaru terénu, meteorologických faktorů (barometrický tlak, bouřková fronta, déšť, sněhová pokrývka), závislostí na nadmořské výšce v terénu nebo při  letu letadle. Při měření Ḣ*(10) na zemském povrchu umožňuje HammerHead HH odlišit terestriální složku od kosmického záření, resp. i  ocenit příspěvek kosmického záření.

HammerHead HH lze využít pro lokalizaci průstřelů ve stínění zdrojů záření,  zjišťování i malých změn v radiační situaci při manipulaci se zdroji záření, prostorové mapování Ḣ*(10) na pracovišti se zdroji záření a v jeho okolí, pro vyhledávání ztraceného zářiče.

I když hlavní oblastí použití  je vysoce citlivé měření Ḣ*(10)  a to již od nizkých hodnot terestriální složky pozadí 2 – 5 nSv/h, která je charakteristická pro vodní hladinu či odstíněnou nízkopozaďovou měřící komoru, disponuje HammerHead HH i velkým měřicím rozsahem pro práci se zdroji záření až do havarijních hodnot 200 mSv/h – 10 Gy/h, (option).

HammerHead HH je určen pro studium Ḣ*(10) v životním prostředí, pro měření uvnitř budov, pro sledování radiační situace v okolí  zdrojů záření gama používaných ve vědě, školství a průmyslu, v okolí urychlovačů částic, jaderných elektráren, úložišť radioaktivního odpadu, atd. HammerHead HH je vhodný i pro provádění nízkopozaďových měření a prostorové mapování Ḣ*(10) v budovách, v terénu, na vodní hladině, v tunelech, jeskyních, solných dolech. Umožňuje sledovat příspěvek k zevnímu ozáření od dceřiných produktů radonu (emitujících záření gama) při jejich hromadění v místnostech nebo mapovat prostorové rozložení fotonových polí s nízkým gradientem Ḣ*(10). 

Velmi rychlá odezva, nulová mrtvá doba a dynamický rozsah měření jej navíc předurčují i pro analýzu rychlých přechodových a periodických dějů v nestacionárních fotonových polích.